Ο φόρος γονικών παροχών πριν και τώρα
Συμπληρώστε την αξία των ακινήτων που θέλετε να μεταβιβάσετε (σε ευρώ)
Αν κάνω τώρα τη γονική παροχή, πόσα θα πληρώσω;
Φόρος γονικής παροχής (ευρώ):
αμοιβή συμβολαιογράφου (ευρώ):
Έξοδα μετεγγραφής (ευρώ):
Ταμείο νομικών (ευρώ):
Σύνολο (ευρώ):
Αν επανέλθει η κλίμακα γονικών παροχών όπως ίσχυε μέχρι το 2007, πόσα θα πληρώνω;
Φόρος γονικής παροχής (ευρώ):
αμοιβή συμβολαιογράφου (ευρώ):
Έξοδα μετεγγραφής (ευρώ):
Ταμείο νομικών (ευρώ):
Σύνολο (ευρώ):
Διαφορά από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του φόρου (σε ευρώ)
Δείτε τις φορολογικές κλίμακες
Η κλίμακα υπολογισμού του φόρου γονικών παροχών όπως ίσχυε μέχρι το τέλος του 2007
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολος εισοδήματος Σύνολο φόρου
95000 0
25000 2,5%
145000 10%
Υπερβάλλον 20%  
 
Η σημερινή μέθοδο υπολογισμού του φόρου γονικών παροχών
Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολος εισοδήματος Σύνολο φόρου
95000 0
25000 1%
145000 1%
Υπερβάλλον 1%