Υπολογίστε το ΕΤΑΚ σε τρεις κινήσεις
 
Οικογενειακή κατάσταση:
 
Αριθμός παιδιών:
 
Πόσα ακίνητα έχετε;
 
Το δικό σας αφορολόγητο είναι:  
Ακίνητο Αξία Κατηγορία
Συνολική αξία περιουσίας:
Φορολογητέα αξία:
Φόρος: